JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information till dig som är kallad till rättegång

Hur går rättegången i tingsrätten till?

När du kommer till tingsrätten får du först gå igenom en säkerhetskontroll. Det är därför viktigt att komma i god tid inför förhandlingen. I tingsrättens entré finns en informationstavla där du kan se vilken förhandlingssal du ska till. Vänta utanför förhandlingssalen till dess att ditt mål ropas upp i högtalaren. Är du vittne ska du vänta till dess ditt namn ropas upp.

Här kan se hur en förhandlingssal och ett sammanträdesrum ser ut på tingsrätten.

Rättegångsskolan

Varför finns det en skyldighet att vittna?

För att domstolen ska kunna döma i målet är det viktigt att den som är kallad som vittne kommer till rättegången och berättar vad denne har sett och hört. Därför finns det, med undantag för vissa närstående, en skyldighet enligt lag att vittna i domstol.

Även om du har hörts hos polisen måste du komma till tingsrätten. Det är för att de som avgör målet inte tar del av vad du har berättat för polisen innan förhandlingen.

Stödpersoner till målsägande och vittnen i brottmål

Som målsägande eller vittne kan du få upplysningar, hjälp och stöd inför en brottmålsrättegång. Du kan besöka brottsofferjourens webbplats för mer information.

I Solna tingsrätt bedriver Brottsofferjouren en ideell verksamhet med vittnesstöd. Om du vill ha stöd i tingsrätten inför den rättegång du har kallats till, kontakta vittnesstöd på telefonnummer 0736-43 20 26 eller på vittnesstod@solna.boj.se.

Säkerhet

Solna tingsrätt har en säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Tingsrätten har kameraövervakning. Det är inte tillåtet att fotografera eller göra  videoinspelningar i rättssalen under rättegången. Man får inte heller störa förhandlingen genom t.ex. samtal eller användning av mobiltelefon.

Ersättning för kostnader

Eventuell kostnadsersättning för att inställa sig till tingsrätten betalas ut till bankkonto av Swedbank via personnummer. Om du inte har ett konto i Swedbank, måste banken ha uppgifter om vilken annan bank och bankkonto duanvänder (så kallad SUS-anslutning). Har inte banken dessa uppgifter, kommer ersättningen istället att betalas ut via utbetalningskort till din adress. Utbetalningskort kan innebära en uttagsavgift för dig. Du kan kontakta Swedbank om du är osäker på om du har SUS-anslutning.

Övrigt

Ibland kan väntetider uppstå. I tingsrättens lokaler finnes drycker- och snacksautomat.
Senast ändrad: 2018-04-12