JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

I Solna tingsrätt bedriver Brottsofferjouren en ideell verksamhet med vittnesstöd.

Vittnesstöden hjälper vittnen och målsägande innan och under rättegången med frågor och kan erbjuda ett avskilt väntrum. Alla vittnesstöd har genomgått utbildning i bl.a. bemötandefrågor och rättsprocessen och har fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet eller den brottsutsatte. De har dessutom avlagt ett tystnadslöfte. Vittnesstöden bär alltid en "namnbricka" med texten Vittnesstöd.

Alla som har frågor om rättegången kan höra av sig till Vittnesstödsverksamhetens telefon eller mail. Du kan även besöka Brottsofferjouren Sydost eller besöka din lokala brottsofferjour. Brottsofferjouren Södra Stockholm ansvarar bl.a. för Solna, Sundbyberg och Ekerö samt kringliggande kommuner.

Telefon: 0736-43 20 26

Mail: vittnesstod@solna.boj.se

Hemsida:  http://sodrastockholm.boj.se/

Det går också bra att söka upp oss i vårt vittnesstödsrum som ligger intill receptionen inne på Solna tingsrätt.

Är du intresserad av att bli vittnesstöd? Ring eller maila verksamheten eller ta kontakt med din lokala brottsofferjour.
Senast ändrad: 2017-12-20