JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vigsel

Riksdagen har beslutat att lagfarna domare i tingsrätt från och med den 1 maj 2009 inte längre ska vara vigselförrättare. Behörig att vara borgerlig vigselförrättare kommer då endast vara den som länsstyrelsen har förordnat. Du kan alltså inte längre boka vigsel på tingsrätten.

För mer information om borgerliga vigselförrättare, kontakta Länsstyrelsen i ditt län.

Äktenskapsskillnad

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som du enligt folkbokföringen tillhörde november föregående år. Det går bra att lämna in ansökan som egen skrivelse (brev) eller via ifylld blankett som du antingen hämtar på tingsrätten eller laddar ner från nätet. Du ska bifoga personbevis för äktenskapsskillnad (beställs från Skatteverket) och betala en ansökningsavgift.

Om tingsrätten beslutar om betänketid, är det viktigt att du före betänketidens utgång lämnar in en så kallad fullföljdsansökan. Du kan använda denna blankett. Det betyder att du skriftligen meddelar tingsrätten att du/ni inte har ångrat skilmässan. Tillsammans med fullföljden ska du bifoga nya personbevis för äktenskapsskillnad.  Datum för betänketidens utgång, samt sista datum för att lämna in fullföljd, står på det skriftliga beslutet från tingsrätten. Det är viktigt att fullföljden kommer in i tid, annars avskrivs din ansökan och äktenskapet fortsätter.

Utförligare information om hur du går tillväga, samt fler blanketter, hittar du på Sveriges Domstolars hemsida.
Senast ändrad: 2014-06-23