JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Veckans förhandlingar

Här kan se en lista över den kommande veckans förhandlingar vid Solna tingsrätt:

2018 v.25

2018 v.26

Obs! Under vecka 29-30 publiceras inget veckoschema. Kontakta receptionen.solnatingsratt@dom.se om du vill få information om vilka förhandlingar som äger rum under dessa veckor.

Tingsrätten vill framhålla att listan är preliminär. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma och listan uppdateras inte med sådan information. Listan innehåller normalt sett inte häktningsförhandlingar då begäran om häktning kommer in till tingsrätten med kort varsel och förhandling oftast genomförs samma eller påföljande dag.
Senast ändrad: 2018-06-21