JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök

Bättre service till besökare vid rättegångar

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er. Vidare kommer ni att få muntlig information om rättegången av ordföranden eller någon annan medarbetare på tingsrätten före förhandlingen. Ni får även tillfälle att ställa frågor efter förhandlingen och senare även få del av den skriftliga domen.

Telefonnummer för bokning av studiebesök:
08-561 659 30

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling. De flesta av tingsrättens salar rymmer 10 - 15 åhörare så det är svårt att ta emot större grupper. Tingsrätten bokar in högst en grupp per dag. De flesta förhandlingar börjar kl 09:00.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får se en förhandling den dag och tid ni har avtalat. 

Tingsrätten genomför fr.o.m. 3 mars 2014 säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla bsökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid. Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan, om ni inte har fått andra besked vid bokningen. Anmäl er i receptionen för att få besked om sal.

Ordningsregler i salen

 • Det är inte tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
   
 • Mobiltelefonen ska vara avstängd.
   
 • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma i rättssalen under pågående förhandling.
   
 • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
   
 • Det är inte tillåtet att medta mat eller dryck in till salen.

Innan studiebesöket
Senast ändrad: 2014-03-24