JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skilsmässa

Om du vill skiljas eller om du vill upplösa ditt registrerade partnerskap och du bor på Ekerö eller i Solna, Sundbyberg, Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, Vällingby eller Västerled ska du ansöka om det vid Solna tingsrätt.

 

  1. Beställ personbevis hos Skatteverket. Besök Skatteverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster) för att se hur du kan beställa personbevis
  2. Om ni är överens om att skilja er/upplösa det registrerade partnerskapet - använder ni blanketten ”Gemensam ansökan – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap". 
  3. Om ni inte är överens - använd blanketten ”Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap”. Kontakta tingsrätten om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten. Om ni har barn som är under 18 år gamla, ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Om bara en av föräldrarna ska ha vårdnaden, ange vem. Om du behöver hjälp kan du vända dig till en jurist.
  4. Betala in ansökningsavgiften via vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster). Här kan du läsa om ansökningsavgifter.
  5. Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten tillsammans med personbevisens samtliga sidor. Personbevisen får vara maximalt tre månader gamla.

Skilsmässa direkt eller betänketid?

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

 

Mer om betänketid och s.k. fullföljd

Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Tingsrätten kommer att skicka en    underrättelse till er båda där ni informeras om vilka datum som gäller.

Ingen särskild blankett behövs till fullföljden: skriv målnummer, vad ni vill, namnteckning och namnförtydligande. Ni behöver inte skriva under fullföljden gemensamt, det går även bra var för sig eller bara en av er. Ni måste också ge in nya personbevis (maximalt tre månader gamla).

Observera att om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa (se datumen i underrättelsen), avskrivs ärendet. Vill ni ändå skiljas får ni i så fall börja om processen.

 

Har ni bott isär i mer än två år?

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

Behörig domstol är tingsrätten i den ort där någon av makarna har sitt hemvist. Med hemvist avses ,för den som är folkbokförd i Sverige, den ort där´han eller hon var folkbokförd den 1 november föregående år. Skatteverket utfärdar bevis om detta, personbevis med ändamål ”Skilsmässa”.

 

För att hitta rätt tingsrätt, om Solna tingsrätt inte är rätt för dig, kan du få hjälp här. 

 

 
Senast ändrad: 2018-04-16