JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten har idag meddelat dom beträffande åtalen för mord på Karolinska vägen och dubbelmord i Hallonbergen

[2018-01-23] Solna tingsrätt

Tingsrätten dömer tre män för mordet på en man som påbörjades i ett garage i Hallonbergen och som avslutades på Karolinska vägen. Tingsrätten dömer också tre män, inklusive en av männen som deltagit vid det första mordet, för dubbelmordet på ett par i Hallonbergen. Sammanlagt döms alltså fem personer för mord.

I januari 2017 sköts en man när han umgicks med sex bekanta i ett garage. Mannen lyckades komma levande från garaget och fick skjuts mot sjukhuset. Bilen han åkte i prejades dock av vägen och mannen sköts igen. Hans liv gick inte att rädda. Åklagarna har inte lyckats bevisa vem eller vilka som skjutit, men tingsrätten anser att tre av männen från garaget varit så pass delaktiga i mordet att de ska dömas för det. En har varit drivande för att få igång en biljakt, en annan har haft telefonkontakter med offret för att hitta honom och en tredje har kört den bil som användes för att jaga mannen. Dessa tre personer döms för mord. Hade gärningsmännen varit över 21 år hade straffet blivit fängelse i sexton år. Men mot bakgrund av deras åldrar har straffen för två av dem i stället bestämts till fängelse i tio respektive tolv år. En av männen har fyllt 21 år och han döms dessutom för delaktighet även i det efterföljande dubbelmordet.

Vad beträffar de övriga tre personerna från garaget har åklagarna inte lyckats styrka sin talan. Beträffande en av personerna är det inte visat att han var med i bilen och beträffande de två andra har åklagaren inte visat att de förstått vad syftet med färden egentligen var när de klev in i bilen. Det har heller inte visats att de vidtog någon åtgärd under bilfärden. Åklagarna har inte påstått att de kände till att skjutningen i garaget skulle ske innan den inträffade.

Tre av de sex männen häktades. Två av de tre som befann sig på fri fot, tillsammans med ytterligare två män, bröt sig in i bostaden hos en man och en kvinna. Paret hade sett vissa saker rörande den första händelsen. Kvinnan skars till döds med en kniv. Mannen såg inbrottet och ringde SOS. Efter det knivskars även han till döds. Tre män greps och dessa döms för mordet på mannen och för mord respektive medhjälp till mord respektive grovt vållande till annans död på kvinnan.

Den pådrivande gärningsmannen, som också döms för mordet i januari, har sagt att han skurit ihjäl paret, men berättat att han uppfattat paret som olika slags demoner. Av det rättspsykiatriska utlåtandet framgår dock att detta bedömts vara en efterhandskonstruktion. Han döms därför för sammanlagt tre mord. Eftersom han är över 21 år blir straffet livstids fängelse. Den person som döms för mord och medhjälp till mord får lagens strängaste straff för hans ålderskategori, fängelse i fjorton år. Den yngsta av gärningsmännen, som vid tillfället var 16 år, döms till sluten ungdomsvård i tre år.

En person frikänns eftersom han inte kunnat bindas till dubbelmorden.

En nämndeman är skiljaktig och vill att samtliga som åtalats för morden också ska dömas.

Senast ändrad: 2018-01-23

För mer information kontakta:

Charlotte Scheutz
Rådman
08-561 659 29
charlotte.scheutz@dom.se

Målnummer:

B 1006-17

Beställning av dom:

solnatingsratt.avd1@dom.se
08-561 658 10