JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling tisdagen den 26 januari i mål om mord m.m. i Rinkeby centrum den 30 augusti 2015, mål B 6667-15

[2016-01-25] Solna tingsrätt

Huvudförhandling i mål om mord m.m. i Rinkeby centrum den 30 augusti 2015, mål B 6667-15, kommer att inledas den 26 januari 2016 kl. 9.00 i Solna tingsrätt.

Antalet åhörarplatser är begränsat och det är av ordnings- och säkerhetsskäl nödvändigt att reglera tilldelningen av dessa. Vissa platser kommer att reserveras för anhöriga och för media. Tilldelning av övriga åhörarplatser kommer att ske via ett kösystem. För att få sådan plats kommer utdelning av särskild biljett ske i tingsrättens reception. Endast en biljett per person och förhandlingsdag kommer att delas ut.

Senast ändrad: 2016-01-25

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 6667-15