JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande domar i mål rörande grovt narkotikabrott i Husby centrum

[2016-05-23] Solna tingsrätt

Fyra personer har dömts för grovt narkotikabrott avseende försäljning av narkotika i bl.a. Husby centrum. Två personer har dömts för medhjälp till det grova narkotikabrottet och en person för narkotikabrott av normalgraden. Ett stort antal personer har samtidigt dömts för att ha köpt narkotika.

Polisens s.k. Fenixgrupp bedrev under september-oktober 2015 en intensiv spaning mot den öppna narkotikahandeln i Husby centrum. Samtidigt skedde en omfattande telefonavlyssning. Detta ledde till ett stort tillslag den 14 oktober 2015. Sju personer åtalades för inblandning i narkotikaförsäljningen.

Tingsrätten har kommit fram till att de fyra personer som dömts för grovt narkotikabrott har bedrivit narkotikaförsäljning tillsammans och i samförstånd med varandra. Försäljningen har pågått i större omfattning under en längre tid, på ett organiserat och yrkesmässigt sätt.

- Verksamheten har skett i vinstsyfte och har bedömts vara hänsynslös eftersom den till stor del bedrivits på en plats som de boende i Husby haft svårt att undvika, säger tingsrättens ordförande, rådmannen Lena Klintefall.

Flera av säljarna har – delvis tillsammans med andra personer – dömts även för andra brott, bl.a. vapenbrott.

De personer som dömts för bl.a. grovt narkotikabrott har dömts till fängelse i tre år, två år och tio månader, två år och åtta månader respektive två år. Tre av dessa ska vara kvar i häkte och en av dem avtjänar redan straff för andra brott. De två personer som dömts för medhjälp till grovt narkotikabrott har dömts till fängelse i två respektive ett år och den person som dömts för narkotikabrott av normalgraden har dömts till ungdomsvård med hänsyn till sin ålder. De närmare trettio personer som dömts för att ha köpt narkotika har i huvudsak dömts till böter.

Rätten var enig.

Senast ändrad: 2016-05-23

För mer information kontakta:

Elina Jonsson
Domstolshandläggare
För ev. beställning av dom m.m
elina.jonsson@dom.se

Elin Dalenius
Tingsfiskal
08-561 658 68, tillgänglig på måndagen

Lena Klintefall
Rådman
08-561 658 54, tillgänglig på tisdagen

Målnummer:

B 7991-15