JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. meddelas kl. 11.00 den 8 mars 2019

[2019-02-15] Solna tingsrätt

Solna tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. där sex personer står åtalade.

Tre personer, som är åtalade för bl.a. förberedelse till terroristbrott, är fortfarande häktade i målet. I samband med att huvudförhandlingen avslutades beslutade tingsrätten att häva häktningen för en person som varit frihetsberövad i nästan fyra månader och som är åtalad för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Tingsrätten kommer senare att meddela på vilket sätt domaren i målet kommer att vara tillgänglig för frågor i samband med att domen meddelas. 

Senast ändrad: 2019-02-15

För mer information kontakta:

Patrik Alm
Chefsrådman
08-561 659 06

Målnummer:

B 3678-18

Fakta:

Begäran om att få del av handlingar går bra att göra per e-post,

solnatingsratt.avd2@dom.se