JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om häktning i mål om utlämning för brott

[2019-08-12] Solna tingsrätt

Solna tingsrätt har idag beslutat att häkta en kinesisk medborgare som begärts utlämnad till USA.

Sedan USA begärt en kinesisk medborgare utlämnad för brott har tingsrätten efter dagens förhandling beslutat att bifalla åklagarens häktningsframställning. Tingsrätten har bedömt att det finns en flyktrisk och att en häktning är proportionerlig. Tingsrättens prövning har enbart avsett frågan om häktning.

Häktningsbeslutet kan överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2019-08-12

För mer information kontakta:

Patrik Alm
Chefsrådman
08-561 659 06
patrik.alm@dom.se

Målnummer:

B 5918-19

Fakta:

Begäran om att få ta del av handlingar i målet går bra att göra per e-post,

solnatingsratt.avd2@dom.se