JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Avstängning av nämndemän

[2018-03-08] Solna tingsrätt

Solna tingsrätt har idag stängt av två av de nämndemän, som deltagit i ett uppmärksammat mål om misshandel, från vidare tjänstgöring.

Nämndemännen har efter ett möte med lagmannen fått ta emot ett beslut som innebär att de omedelbart stängs av från sin tjänstgöring. De har fått tre veckor på sig att komma in med eventuella yttranden i frågan. Efter det kommer det att fattas ett slutligt beslut i frågan om ett entledigande från uppdraget som nämndeman vid Solna tingsrätt.

I samband med mötet har en av nämndemännen själv begärt att han entledigas.

Senast ändrad: 2018-03-08

För mer information kontakta:

Lena Egelin
Lagman
08-561 658 11

Målnummer:

B 3551-15