JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål och ärenden

Tingsrättens huvuduppgift är rättsskipning inriktad på brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Domstolen har även vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär.  

Brottmål

De brottmål som tingsrätten handlägger och dömer i kan till exempel handla om vålds-, tillgrepps-, narkotika-, skatte- eller trafikbrott.

När det förekommer misstanke om brott är det polisens uppgift att utreda misstanken genom en så kallad förundersökning. Ansvarig för förundersökningen är polis eller åklagare, som också tar ställning i frågan om målet ska föras vidare till domstol. Målet förs vidare genom att åklagaren väcker åtal i tingsrätten och ett brottmål registreras.

Tvistemål

Många tvister har en förmögenhetsrättslig karaktär och kan handla om exempelvis krav på pengar, tolkning av ett avtal eller något annat ekonomiskt åtagande.

En annan stor grupp av tvistemål är familjerättsliga tvistemål till exempel mål om skilsmässa eller mål om barns boende, umgänge och underhåll.

Ärenden

Utöver tvistemål och brottmål beslutar tingsrätten i ärenden som till exempel rör adoption, bodelning, förvaltare och god man.

 
Senast ändrad: 2018-04-18