JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besöka en rättegång

Rättegångar är som huvudregel offentliga
Rättegångar, eller förhandlingar som det brukar kallas, är oftast offentliga. Att en förhandling är offentlig innebär att vem som helst kan närvara i salen som åhörare. Vissa rättegångar, t.ex. i mål som gäller sexualbrott, brukar dock hållas bakom stängda dörrar och dessa är därför inte offentliga.
Senast ändrad: 2018-02-27