JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vilka handlingar finns i tingsrättens arkiv?

Handlingar som finns på Solna tingsrätt

I Solna tingsrätts arkiv finns handlingar i mål och ärenden avslutade från 1 april 2007 och framåt.

Solna tingsrätt har även handlingar rörande vigslar daterade 1 april 2007 – 30 april 2009 och äktenskapsförord daterade 1 april 2007 – 30 september 2011.

Om man är osäker på vilken domstol och när man ansökte om skilsmässa kan man vända sig till Skatteverket, som ansvarar för Äktenskapsregistret.

Hit kan man vända sig för handlingar som inte finns på Solna tingsrätt

Handlingar från mål och ärenden som avslutats före 1 april 2007

Handlingar som hör till tingsrättens verksamhet mellan 1952 och den 31 mars 2007 ska beställas från Stockholms stadsarkiv.

När det gäller handlingar från inskrivningsmyndighetens verksamhet vid tingsrätten är dessa levererade till Landsarkivet i Härnösand. De tillhandahåller inskrivningshandlingar från Solna tingsrätt mellan åren 1951 till 27 maj 2001.

Beställning av handlingar från äldre avslutade mål och ärenden

Efter ett visst antal år gallras vissa handlingar i ett avslutat mål eller ärende, dvs. handlingarna finns inte längre. I ett avslutat brottmål sker denna gallring efter fem år från lagakraftvunnet avgörande och i tvistemål och ärenden efter tio år från lagakraftvunnet avgörandet.

I de fall där uppgifter har gallrats från vårt målhanteringssystem, går det inte längre att i brottmål söka på person- /organisationsuppgifter. Tingsrätten behöver då ha uppgift om målnummer och/eller datum för avgörandet för att kunna hitta målet. I övriga mål och ärenden finns det möjlighet att söka på person-/organisationsuppgifter även efter att målet/ärendet har gallrats från vårt målhanteringssystem.
Senast ändrad: 2018-02-27