JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kostnader för allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio filer eller mer. De första nio filerna är gratis, den tionde filen kostar 50 kr och varje fil därutöver kostar 2 kr styck.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior om vi har skannat in handlingen för just din beställning. Finns handlingen elektroniskt lagrad debiterar vi som för e-post (se ovan).

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kr/skiva.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor/skiva.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpspris för USB-minnet.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Övrigt

Beställare som bedöms vara återkommande faktureras efter överenskommelse med s.k. samlingsfaktura. I sådant fall faktureras kunden för samtliga expedierade handlingar. 
Senast ändrad: 2018-02-27