JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa handlingar/förhör per telefon, e-post eller fax

Beställning
Vid beställning per telefon, e-post eller fax behöver tingsrätten ett personnummer/organisationsnummer och fakturaadress för att kunna fakturera. Kostnaden för kopior på handlingar och förhör hittar du här. Förhör skickas i ljudform på cd-skiva.

Rätt att vara anonym
Du har alltid rätt att vara anonym. Om din begäran medför kostnader och du vill skydda din anonymitet behöver du betala för dina handlingar i receptionen. Tänk på att en begäran om utfående av en handling som ges in per e-post, fax eller brev blir allmän handling.




Senast ändrad: 2018-02-27