JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa handlingar/förhör

Vilka handlingar kan du få del av?
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess. I varje enskilt fall sker det därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. Du kan inte få ut originalhandlingar, men du kan titta på dem i tingsrättens lokaler.

Kopior av handlingar kan skickas på e-post, fax eller vanlig post. Handlingarna kan också avhämtas i tingsrättens reception.

Titta på och kopiera handlingar/förhör
Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen titta på allmänna handlingar samt lyssna på förhör. Information om kostnader hittar du här.

 

 
Senast ändrad: 2018-02-27

Att beställa

Klicka här för att beställa en handling via beställningsformulär.

Det går också bra att ringa eller besöka oss. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen kostnadsfritt ta del av (läsa på plats) allmänna handlingar.

Kopior av handlingar är avgiftsbelagda i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191).

Telefonnummer för arkivbeställningar

08-561 659 19

Telefontid: måndag - fredag 09:00-12:00, övrig tid hänvisar vi till beställnings-formuläret enligt ovan.

Under semestertider och storhelger kan arkivet tidvis ha begränsad bemanning, varför beställningar kan ta längre tid. Om du tycker att det dröjer, lägg inte in ytterligare en beställning på samma sak, då finns risk för ytterligare fördröjning pga dubbelexpediering.