JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arbeta på Solna tingsrätt

Lagmannens mål med verksamheten
Vi är en arbetsplats som uppfyller dagens kvalitetskrav på en domstol. Vi når också upp till de krav som medarbetarna ställer på en modern arbetsgivare.

Vår målsättning är att de som får sina mål och ärenden avgjorda av Solna tingsrätt känner att de har blivit rättvist behandlade, även om domen eller beslutet inte är den/det önskade.

Vi arbetar med att försöka hitta lösningar så att arbetssituationen på bästa möjliga sätt är sådan att kombinationen arbete och livet utanför detta går ihop. Vi ger med­arbetarna möjligheter att utvecklas och är en lärande organisation. Vi arbetar med ständiga förbättringar, har högt i tak och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Våra domar och beslut ska vara rätt avgjorda i rätt tid.
Senast ändrad: 2018-02-27