JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökningsavgifter

Lämnar du in en ansökan till tingsrätten ska du, i normalfallet, betala en ansökningsavgift för att ansökan ska vara komplett.

Här kan du få information om ansökningsavgifterna i ett antal vanliga mål och ärenden. Det går också att läsa mer om ansökningsavgifter i tingsrättens mål och ärenden i förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

Ansökningsavgifter betalas genom tingsrättens betaltjänst. Det går också att betala på plats på tingsrätten.
Senast ändrad: 2018-02-27