JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmän information om Solna tingsrätt

Solna tingsrätt är en av 48 tingsrätter i Sverige och är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Tingsrätten får varje år in omkring 10 000 mål och ärenden. Av dessa utgör nästan hälften tvistemål (inklusive familjemål), något mer än en tredjedel brottmål och resterande del domstolsärenden. Här kan du läsa om vad brottmål, tvistemål och domstolsärenden är.
Senast ändrad: 2018-05-24