JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Solna tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel konkurser, adoptioner och bodelningar. 

Solna tingsrätt har ca 140 anställda. Den dömande verksamheten är uppdelad på fyra avdelningar. På avdelningarna handläggs målen och ärendena av domare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Det finns också en administrativ avdelning som omfattar personal- och ekonomiadministration, målkansli, arkiv, ordningsfrågor och en reception som bland annat svarar på frågor om studiebesök.
Senast ändrad: 2018-02-23

Vill du bli nämndeman?

Det är inte bara jurister som dömer i våra domstolar.

Nämndemän är också med och skipar rättvisa i den dömande verksamheten. De är allmänhetens förlängda arm in i domstolarna.

Är du intresserad av att bli nämndeman?