JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Fängelse för försök till grov utpressning
[2018-01-16]   Hässleholms tingsrätt
Hässleholms tingsrätt har dömt en 42-årig man till fängelse ett år och sex månader för försök till grov utpressning, ringa narkotikabrott och dopningsbrott....

Läkare får behålla stor villa
[2018-01-16]   Kalmar tingsrätt
I det uppmärksammade målet där en gammal dam i Kalmar gav bort sin stora villa till en läkare har tingsrätten bestämt att läkaren får behålla villan. Däremot...

2018-01-16 Huvudförhandling inleds den 13 februari
[2018-01-16]   Nacka tingsrätt
  Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden   Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om...

Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB
[2018-01-16]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB med över 100 miljoner kronor för bl.a. koncernintern försäljning av produkter hänförliga till varumärket...

Domar i mål om företrädaransvar
[2018-01-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av grov oaktsamhet och...

Högsta domstolens verksamhetsberättelse för år 2017 ges ut i dag
[2018-01-15]   Högsta domstolen
Högsta domstolen ger i dag ut sin verksamhetsberättelse för år 2017. Den innehåller bl.a. texter av ordföranden och några andra justitieråd, referat av...

Fredrik Wersäll blir ny riksmarskalk
[2018-01-15]   Svea hovrätt
HM Konungen har utnämnt hovrättspresident Fredrik Wersäll till ny riksmarskalk från den 1 september 2018. Riksmarskalken är Hovets högste tjänsteman och chef...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv