JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Varför jobba hos oss?

I Sverige har alla människor rätt att få sin sak prövad i en opartisk domstol. Tycker du att det är viktigt att försvara denna grundläggande rättighet?

Sveriges Domstolar erbjuder många olika arbeten för den som vill bevara, upprätthålla och utveckla vårt demokratiska samhälle.

Huvudförhandling_fiktiv_bild Fiktiv huvudförhandling. Foto Patrik Svedberg

Domstolarna utgör stommen i det svenska rättsväsendet. De är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Rättssamhällets styrka ligger i månghundraåriga traditioner som kombineras med utveckling och förnyelse. Som anställd i Sveriges Domstolar blir du en del av både traditionen och utvecklingen och får göra skillnad utifrån ett objektivt förhållningssätt.

Inom Sveriges Domstolar hanteras dagligen hundratals ärenden och mål rättssäkert och med hög kvalitet. För att kunna upprätthålla och utveckla vår verksamhet behöver vi din kompetens och ditt engagemang.

Gemensam värdegrund för staten

Att jobba statligt innebär att du kan stå bakom våra grundläggande värderingar.

Demokrati

All offentlig makt utgår från folket. Vi ser till att det som folket via riksdagen vill blir verklighet.

Legalitet

Den offentliga makten utövas under lagarna. Vi måste följa de lagar och regler som gäller i vårt arbete.

Objektivitet

Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut inte ska grundas på tyckanden. Vi får inte ta emot mutor.

Fri åsiktsbildning

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Vi har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi ska alltid ha respekt för människors lika värde och inte diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.

Effektivitet och service

Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Vi ska ge allmänheten information, vägledning och råd. Vi ska utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt.

Läs mer om värdegrunden på Arbetsgivarverkets webbplats.
Senast ändrad: 2017-12-18

Många arbetsplatser och yrken finns hos oss

Sveriges Domstolar finns över hela Sverige, vilket innebär att det finns goda möjligheter till rörlighet.

Se lediga anställningar i Sveriges Domstolar

Hitta kontaktuppgifter till alla domstolar.

Kompentenser blandas

Inom Sveriges Domstolar finns ett flertal yrkesgrupper representerade. Många medarbetare jobbar inom den dömande verksamheten men här hos oss finns det även administrativa yrkesgrupper.

Är du intresserad av att få veta mer om vilka yrken som finns i Sveriges Domstolar kan du läsa vidare om hur det är att arbeta i Sveriges Domstolar.