JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga ett anställningsbeslut

Är du skickligare än den som anställts?

Är du missnöjd med ett anställningsbeslut har du i vissa fall möjlighet att överklaga. Ditt överklagande måste vara skriftligt och ska ha kommit in till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor.

I ditt överklagande skriver du vilket anställningsbeslut du överklagar (anställningens namn och diarienummer), varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid skickar vi det vidare till Statens överklagandenämnd, som avgör om beslutet ska ändras. Både vi som fattat beslutet och den eller de vars anställningar berörs av överklagandet ges möjlighet att svara på det innan Statens överklagandenämnd fattar sitt beslut.

Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.
Senast ändrad: 2017-12-18

Statens överklagandenämnd

Den myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut är Statens överklagandenämnd.