JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lagen om offentlig anställning - Beslut på saklig grund

Som anställd i staten omfattas du av LOA, Lagen om offentlig anställning. Det innebär att våra anställningsbeslut måste bygga på sakliga grunder, nämligen begreppen förtjänst och skicklighet.

Förtjänst

Med förtjänst menas den tid som du tidigare varit anställd inom staten. Om skickligheten är lika eller i stort sett lika, blir förtjänsten avgörande för vem som ska anställas.

Skicklighet

Med skicklighet menas din lämplighet för den aktuella anställningen. Hit räknas bland annat teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper som till exempel prestationsförmåga, yrkesskicklighet, ledaregenskaper och samarbetsförmåga. Till skickligheten räknas också relevanta kunskaper och erfarenheter som du skaffat dig genom andra anställningar eller egen verksamhet. Skickligheten är avgörande för vem som ska anställas.
Senast ändrad: 2017-12-18

Lag (1994:260)

Lag (1994:260) om offentlig anställning reglerar arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter och myndigheterna under regeringen.

Läs lagen i sin helhet