Solna tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar. 

Solna tingsrätt har ca 125 anställda. Den dömande verksamheten är uppdelad på tre avdelningar och avdelningarna är i sin tur uppdelade i rotlar. På rotlarna handläggs målen och ärendena av domare, beredningsjurister, notarier och beredningssekreterare.

Det finns också en serviceenhet som tar hand om receptionen och arkivet. De kan bland annat svara på frågor om studiebesök och arkivbeställningar.
Senast ändrad: 2012-05-15
Dela med andra Skriv ut

Vill du bli nämndeman?

Det är inte bara jurister som dömer i våra domstolar.

Nämndemän är också med och skipar rättvisa i den dömande verksamheten. De är allmänhetens förlängda arm in i domstolarna.

Är du intresserad av att bli nämndeman?